Tibsz

Net als elke zichzelf respecterende vereniging, heeft ook VeBeS haar ledenblad "Tibsz".

Tibsz verschijnt tweemaandelijks. Vaak komt daar de volgende maand nog een Tibsz Actief Extra bij, en dat heeft dan alles te maken met de grootte van het activiteitenaanbod. Verder is er één keer per jaar het tijdschrift ‘Knipoog’, een uitgave van alle netwerkpartners.

Wij willen je met deze publicaties zo ruim mogelijk informeren. Wat vind je terug?

 • nieuws over sociale voorzieningen
 • artikels over handicapspecifieke thema's 
 • kookreceptjes
 • interviews
 • interessante weetjes
 • een activiteitenverslagje
 • nieuws vanuit de netwerk-partnerorganisaties

In Tibsz-actief vind je dan weer een overzicht van alle activiteiten in je regio voor de betreffende periode, de activiteiten kalender voor de komende maanden, de regio-overschrijdende activiteiten en de vakanties,…
Je ontvangt Tibsz 6 keer per jaar. Wanneer een regio veel activiteitennieuws heeft, kan deze in de tussentijd een extra Tibsz-actief aan haar leden sturen.

Misschien kun je, net zoals vele andere leden, gewoon gedrukte tekst niet meer lezen. Daarom is er de keuze uit volgende alternatieve leesvormen:

 • brailleschrift 
 • zwartdruk (het lettertype is vrij groot, 16 punts, zodat toch heel wat slechtziende mensen het nog kunnen lezen)
 • ingesproken op Daisy (cd met specifieke leesindeling)
 • via Anderslezen
 • via e-mail

Op deze manier wil VeBeS zo goed mogelijk tegemoetkomen aan je leesproblemen en je leescomfort verhogen.
"Tibsz-Knipoog" is in Vlaanderen het enige tijdschrift dat nog in brailleschrift wordt uitgegeven.

De vrijwilligers die met VeBeS een overeenkomst afsloten, krijgen het ledenblad per mail toegestuurd.

Maar "Tibsz-Knipoog” is ook interessant voor derden, andere verenigingen, organisaties, bedrijven, sympathisanten... Zij kunnen een abonnement nemen tegen de prijs van 22 euro.