Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is van groot belang voor de VeBeS: zonder deze inzet zouden wij niet zoveel kunnen betekenen voor onze leden.

VeBeS is een autonome vrijwilligersorganisatie, d.w.z. dat onze werking enkel op de inzet van vrijwilligers berust.

Zij zetten zich, elk naar eigen wens, in voor:

  • begeleiding van onze leden tijdens activiteiten zoals vb. wandelingen, toneel,
    bedrijfsbezoek … 
  • vervoer bij verplaatsingsproblemen van en naar onze activiteiten
  • begeleiding van bestuursleden tijdens diverse opdrachten
  • praktische hulp bij activiteiten (zaal klaarzetten, opdienen, afwassen, enz.)
  • administratieve hulp
  • praktische hulp en begeleiding van blinde en slechtziende mensen tijdens vakanties
  • inlezen van boeken

Niet alleen goedziende mensen kunnen vrijwilliger zijn bij VeBeS, ook alle bestuursleden zijn dat. Ben je lid en wil je graag je stem laten horen en je ideeën naar voren brengen in een werkgroep? Wil je je standpunten delen i.v.m. belangenbehartiging of sensibilisering? Laat het ons weten.

De inzet van vrijwilligers is enorm belangrijk. Daarom biedt de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde hen volgens hun engagement een gratis abonnement op ons tijdschrift "Tibsz-Knipoog", jaarlijks een vrijwilligersbijeenkomst en de nodige vormings- en ondersteuningsmomenten.

Voel je de kriebels? Ook jij kunt vrijwilliger worden. We danken alvast iedereen die al op een of andere manier, hoe dan ook, heeft geholpen om het ons gemakkelijker te maken.

Heb je nog bijkomende vragen, stuur dan een mailtje naar vrijwilligers@vebes.be.

ALS ELKE VRIJWILLIGER
EEN STER KREEG
WERD HET NOOIT MEER DONKER
Loesje