Gift

Onze vereniging kan enkel blijven bestaan dankzij de financiële steun van vele mensen en bedrijven, evenals door de tussenkomst in de onkosten via project- en werkingstoelagen van overheden en speciale fondsen.

Elke gift helpt ons om alle projecten, activiteiten en doelstellingen te verwezenlijken. VeBeS bezorgt je in de loop van de maand maart voor bijdragen van 40 euro of meer, een fiscaal attest. Dat vermeldt alle bijdragen die je in de loop van het vorige jaar overmaakte.

Je bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer IBAN BE15 8538 8664 7730 van de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde vzw met vermelding "gift, fiscaal attest".

We zijn blij om te zien dat meer en meer mensen die ons hun waardering en sympathie willen laten blijken, dat doen bij speciale gelegenheden, zoals een jubileumfeest, verjaardag,… Zij vragen hun vrienden, kennissen en familieleden een gift te doen aan VeBeS. Wij sturen de initiatiefnemers een lijst van de bedragen die we dankzij hen mochten ontvangen, samen met een lijst van de schenkers. De fiscale attesten voor deze giften worden rechtstreeks naar de donateurs opgestuurd.

VeBeS gebruikt de giften en legaten naar gelang de behoeften van de doelgroep. Je gift kan echter ook gebruikt worden voor een bijzonder project:

  • aangepaste computercursussen
  • een activiteit of vakantie
  • de werking en activiteiten in een regio
  • omzetting van ons ledenblad "Tibsz" in de gewenste leesvorm (onze grootste kost)
  • basiscursussen ervaringsdeskundigen, wat voor meerdere leden een opstapje is om zelf als vrijwilliger iets te kunnen betekenen

Het kan zijn dat je een specifiek project wilt steunen, vermeld dat dan op je overschrijvingsformulier. Wij zullen daar rekening mee houden.