Belangenbehartiging

VeBeS is de grootste ledenvereniging van mensen met een visuele handicap in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daardoor kunnen we ook de stem van die mensen vertolken in verschillende beleidsdomeinen.

We hechten veel belang aan de inbreng van wie ervaring heeft met het dagelijks omgaan met blindheid of slechtziendheid. Praktisch iedereen die bij ons in een regionaal bestuur actief is, net zoals de leden van de raad van bestuur, heeft zelf visusproblemen. Veel onder hen, maar ook andere leden, hebben de cursus ‘ervaringsdeskundige’ gevolgd. Daardoor hebben ze zowel een stevige theoretische als praktische achtergrond om op een kwaliteitsvolle manier jouw belangen te verdedigen. Daar komt nog bij dat er vanuit het netwerk Licht en Liefde kennis wordt gedeeld, zowel over sociale wetgeving, digitale toegankelijkheid, toegankelijkheid van openbare ruimte en openbaar vervoer en verder alles wat kan bijdragen tot professioneel ondersteunde belangenverdediging.

Binnen onze stuurgroep ‘Zicht Op Kansen’ bouwen we aan een structuur om met grote en kleine uitdagingen aan de slag te gaan.

VeBeS zetelt in NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap en werkt op die manier, samen met nog 27 verenigingen van en voor personen met een handicap, mee aan advisering van de Vlaamse Regering. Je kunt de adviezen die al zijn uitgebracht lezen op www.noozo.be

Verder hebben we vertegenwoordigers in stedelijke en gemeentelijke adviesraden voor personen met een handicap. Maar belangenbehartiging begint met sensibilisering. Veel actieve leden en bestuursleden werken als vrijwilliger mee in het XiNiX-project van Licht en Liefde in Varsenare, waar bezoekers ondergedompeld worden in de wereld van blind zijn, om zo de dagelijkse problemen, maar ook de oplossingen daarvoor, aan den lijve te ondervinden. We geven vormingen in scholen, van kleuterklas tot in volle aula’s van universiteiten, voor dokters, verplegers, ambulanciers, thuishulp, en voor allerlei verenigingen en museumgidsen, teveel om alles op te noemen. Met deze aanpak probeert VeBeS in alle bevolkingslagen zoveel mogelijk mensen te bereiken en aandacht en begrip te creëren voor mensen die niet of niet goed kunnen zien. Anderzijds streven we ernaar een positieve, oplossingsgerichte visie uit te dragen en de nadruk te leggen op de weg naar volledige inclusie. Wie zelf vragen heeft of problemen ervaart die met een visuele handicap te maken hebben, kan contact met ons opnemen. Dat kan door een belletje naar de VeBeS-infolijn op 02 212 11 10 of door een mail te sturen naar zichtopkansen@vebes.be