Belangenbehartiging

VeBeS fungeert als de stem van haar leden, in het algemeen van alle mensen die blind of slechtziend zijn. Als grootste ledenvereniging van mensen met een visuele beperking in Vlaanderen, kan VeBeS haar opgebouwde expertise gebruiken om overal aan te kloppen.

Het uiteindelijke doel is het benaderen van een volledige integratie/inclusie van mensen met een visusbeperking.
Belangenverdediging is een van onze belangrijke peilers. Wij maken dit waar in een ruime samenwerking met alle partners binnen het Netwerk Licht en Liefde.

Wij kunnen dit realiseren dankzij de vele ervaringsdeskundigen (bestuurs)leden die een belangrijk vrijwillig engagement met ons zijn aangegaan. Hun kennis en ervaring helpen vele blinde en slechtziende mensen vooruit.
Het meest bekend zijn misschien de toegankelijkheidsaanpassingen op de openbare weg, NMBS- en metrostations,... Zij zijn goede voorbeelden van zaken die ons leven een stuk eenvoudiger maken. Ook braille-aanduidingen op medicijn- en andere verpakkingen, soms al gesproken informatie op het openbaar vervoer, de anysurfer-logo’s … zijn het resultaat van een doorgedreven samenwerking met vele partijen.
Momenteel werkt VeBeS in samenwerking verder aan:

  • toegankelijke homebanking
  • voorgelezen ondertiteling op tv
  • audiodescriptie voor toneel, films, series…
  • het Persoons Volgend Budget (PVB) en het Basis Ondersteunings Budget (BOB), vooral voor blinde en slechtziende mensen die geen behoefte hebben aan een erg hoog budget maar wel dringend ondersteuning nodig hebben voor handicapspecifieke problemen.
  • mogelijkheid tot inschrijven van 65-plussers bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • verfijnen van de diverse tegemoetkomingen
  • participatie in adviesraden
  • toegankelijke afvalkalenders, huishoudtoestellen, ...

Voel je je geroepen om mee op de kar te springen? Geef je naam en contactgegevens op aan onze voorzitter. We bespreken dan samen de mogelijkheden.