Artikels

  • De Lion-Francout Prijs 2018 toegekend aan de heer Tom Van Peer

    Bij testament van de heer Joseph Lion en ter nagedachtenis van zijn overleden echtgenote Constance Francout, werd in 1978 een Prijs in het leven geroepen onder de benaming « Lion-Francout Prijs ». Deze prijs heeft als doel elk jaar de verdiensten van een blinde persoon te belonen die door zijn moed en zijn gedrag zijn handicap te boven is gekomen en zich op voortreffelijke wijze ten diensten van de maatschappij heeft gesteld. Dit jaar, heeft de Raad van bestuur van de Stichting « Lion-Francout » deze belangrijke onderscheiding toegekend aan de heer Tom Van Peer die op onbetwistbare wijze aan de voorwaarden voldoet.