Structuur

VeBeS heeft haar werking gespreid over 6 regio’s, die overeenkomen met de Vlaamse provincies en Brussel-Halle-Vilvoorde. Sommige daarvan zijn nog opgesplitst in afdelingen.

Aan de basis van onze vereniging heeft elk van deze regio’s een stuurgroep, gevormd door leden. Deze stuurgroepen kunnen rekenen op een ploeg van medewerkers. De leden van de stuurgroep (= actieve leden) worden gekozen door de toegetreden leden uit de regio en worden voor een periode van 4 jaar benoemd.
Deze stuurgroepen zijn bevoegd voor alle activiteiten in hun regio, de gemeentelijke belangenbehartiging,... Kortom: alle zaken die de leden van de regio aanbelangen.

 • Regio Antwerpen
  heeft 4 afdelingen: Antwerpen, Heist-op-den-Berg, Mechelen en Turnhout
  Voorzitter: Lesley De Ceulaer
 • Regio Brussel en Halle-Vilvoorde
  Voorzitter: Wilfried Vandervelden
 • Regio Limburg
  Voorzitter: Linda Merken
 • Regio Oost-Vlaams-Brabant
  Voorzitter: Fleur Van Liefferinge
 • Regio Oost-Vlaanderen
  heeft 2 afdelingen: Aalst-Ninove en Gent-Sint-Niklaas
  Voorzitter: Pierre Corin
 • Regio West-Vlaanderen
  heeft 2 afdelingen: Noord-West-Vlaanderen en Zuid-West-Vlaanderen
  Voorzitter: -

Alle actieve leden, zij die in de regionale stuurgroepen benoemd zijn, zijn lid van de Statutaire Algemene Vergadering. Ze bespreekt de rekeningen en de begroting.
Indien nodig is zij ook bevoegd tot het ontbinden van de vereniging, het wijzigen van de statuten, het aanstellen of ontslaan van een bestuurder, ...

De Raad van Bestuur wordt samengesteld uit, in eerste instantie, mensen met een visuele handicap, die hun capaciteiten meer op dit bestuursniveau denken te kunnen inzetten. Het is niet langer zo dat iedere regio een of meer afvaardigingen in de RvB moet hebben.

Kandidaat-RvB-leden kunnen een sollicitatie-mail sturen naar de voorzitter. De sollicitatie wordt dan in de Raad van Bestuur besproken. De Raad van Bestuur kan ook zelf naar gewenste profielen op zoek gaan. Iemand die lid is van de RvB hoeft geen bestuurslid in een regio te zijn.
De enige beperking is dat ook hier niet meer dan 1/3 zienden mogen zijn. We blijven op elk niveau een vereniging van blinden en slechtzienden.
We streven ernaar om het aantal leden van de Raad van Bestuur te beperken tot een 15-tal leden. Dit lijkt ons nog een werkbaar aantal.

De Raad van Bestuur is bevoegd voor de nationaal georganiseerde activiteiten, de vakanties, het overleg en de samenwerking met Blindenzorg Licht en Liefde en KMBS, uniformiteit in regionale zaken, nationale administratie, ons lidmaatschap en inbreng rond belangenverdediging, ...

Om tegemoet te komen aan specifieke behoeften, kan de werking van de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde opgesplitst worden in werkgroepen. Deze kunnen autonoom werken voor een bepaald doel. Zij blijven wel onderworpen aan de richtlijnen van de vereniging en het bestuur waaronder de werkgroep hoort.

Gedetailleerde info vind je in onze statuten en ons huishoudelijk reglement.

De Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde werkt nauw samen met Blindenzorg Licht en Liefde, o.a. bij behandelen van vragen van leden. Zo gaan ervaringsdeskundigheid en dienstverlening hand in hand. Samen staan we sterk.
Blindenzorg Licht en Liefde staat garant voor de noodzakelijke administratieve en logistieke onderbouw die noodzakelijk is om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Ten slotte is er wederzijds afvaardiging voorzien in de verschillende bestuursorganen van beide vzw's.