Legaat

Mensen die graag een deel van hun nalatenschap voorzien om een goed doel te steunen, kunnen VeBeS opnemen in hun testament.
Een legaat is een schenking per testament van roerende en/of onroerende goederen. Je kunt van VeBeS een erfgenaam maken. Naast het deel van het erfgoed dat de wettelijke erfgenamen toekomt, kun je zelf bepalen hoe jouw bezittingen na je overlijden verdeeld worden.
Indien je bij testament een bedrag "legateert" aan een persoon of een goed doel, blijf je eigenaar van jouw bezittingen tot op het ogenblik van je overlijden. Je kunt deze beschikking op elk moment wijzigen, dus je zal je nooit persoonlijk verarmen.

Hoe een legaat nalaten aan VeBeS?

Het volstaat om in jouw testament te vermelden dat je een deel van, of heel jouw bezit (als je geen wettelijke erfgenamen hebt), nalaat aan VeBeS, Oudenburgweg 40, 8490 Varsenare. Je kunt dit zowel in een handgeschreven als in een notarieel testament doen.
Een handgeschreven testament is een door jou eigenhandig geschreven, gedateerd en getekend testament. Een notarieel testament wordt door jezelf gedicteerd en door de notaris neergeschreven waarna je het ondertekent. Om elk mogelijk verlies of misverstand te vermijden raden wij je aan om het testament steeds in bewaring te geven aan een notaris.

Het duolegaat: een voordelige formule voor al je erfgenamen.

Het duolegaat laat op een wettelijke manier toe dat je erfgenamen een belastingsbesparing realiseren. Bij een duolegaat kan men (een) begunstigde(n) (bijzondere legatarissen) opnemen die geen successierechten dienen te betalen op voorwaarde dat een andere begunstigde (de algemeen legataris), in dit geval VeBeS, die successierechten op zich neemt.
Deze techniek is interessant om te schenken aan familieleden en/of vrienden die hoge successierechten moeten betalen. De successierechten worden dan betaald door VeBeS die van een lager tarief geniet. Je dient er wel op te letten dat het legaat ten gunste van VeBeS voldoende groot is om alle successierechten te dragen. Is dat niet het geval, dan dienen wij deze erfenis te weigeren en vervalt het successievoordeel voor de andere legataris(sen).

Van dit soort legaat worden alle begunstigden beter! Vraag gerust info aan jou notaris.