Steun VeBeS

Dankzij de financiële steun van het grote publiek en de inzet van talloze vrijwilligers is VeBeS in staat haar leden te helpen.

Wil jij ook onze vereniging, geleid door en actief voor blinde en slechtziende mensen, steunen?

Elke gift, hoe bescheiden ook, helpt ons om alle projecten, activiteiten en doelstellingen te verwezenlijken.
Je bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer IBAN BE15 8538 8664 7730 van de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde vzw.
Giften van 40 euro of meer zijn fiscaal aftrekbaar.

We zijn blij om te zien dat meer en meer mensen die ons hun waardering en sympathie willen laten blijken, dat doen bij speciale gelegenheden, zoals een jubileumfeest, verjaardag,… Zij vragen hun vrienden, kennissen en familieleden een gift te doen aan VeBeS. Wij sturen de initiatiefnemers een lijst van de bedragen die we dankzij hen mochten ontvangen, samen met een lijst van de schenkers. De fiscale attesten voor deze giften worden rechtstreeks naar de donateurs opgestuurd.

VeBeS gebruikt de giften en legaten naar gelang de behoeften van de doelgroep. Je gift kan echter ook gebruikt worden voor een bijzonder project:

  • aangepaste computercursussen
  • een activiteit of vakantie
  • de werking en activiteiten in een regio
  • omzetting van ons ledenblad "Tibsz" in de gewenste leesvorm (onze grootste kost)
  • basiscursussen ervaringsdeskundigen, wat voor meerdere leden een opstapje is om zelf als vrijwilliger iets te kunnen betekenen

VeBeS dankt iedereen die via financiële steun, vrijwillig engagement of betoelaging onze werking mogelijk maakt!