Vrijwilliger worden

Om een doeltreffende samenwerking tot stand te brengen, selecteert de VeBeS haar vrijwilligers heel zorgvuldig.

VeBeS selecteert haar vrijwilligers heel zorgvuldig. We doen dat om een doeltreffende samenwerking tot stand te kunnen brengen. In een eerste gesprek met een van onze medewerkers wisselen we informatie uit over de interesses, de doelgroep, de vereniging, de inhoud van de taken. Tijdens dit gesprek wordt de verzekering tijdens het vrijwilligerswerk en het nut van de informatie- en de afsprakennota besproken.
Nadien zijn kandidaatvrijwilligers altijd welkom voor een eerste ervaring op een activiteit, vormingsdag of vrijwilligersbijeenkomst.

Voor meer informatie kun je onze vrijwilligerscoördinatoren contacteren via vrijwilligers@vebes.be of via onze VeBeS-lijn 02 212 11 10.

Je kan ook het aanmeldingsformulier invullen. Wij nemen dan snel contact met je op voor een verdere kennismaking.

10 redenen om een verschil te maken voor blinde en slechtziende personen en ‘ja’ te zeggen tegen vrijwilligen:

  1. Sociaal contact tijdens leuke en ontspannende activiteiten.
  2. Aanbod van taken op maat.
  3. Je bepaalt zelf hoeveel keer per jaar je jezelf wil inzetten voor onze organisatie.
  4. Veel variatie in aanbod vrijwilligerstaken. Zowel dagactiviteiten als meerdaagse activiteiten als administratieve taken.
  5. Mogelijkheden tot engagement voor projecten en sensibiliserende acties.
  6. Doorgroeimogelijkheden voor vrijwilligers die het nemen van verantwoordelijkheden een uitdaging vinden (voorbeeld: vakantieverantwoordelijke).
  7. Wij bieden betere verzekeringsvoorwaarden.
  8. Duidelijke afspraken maken dat onze vrijwilligers tevreden zijn en zich goed voelen bij onze organisatie.
  9. Wij geven veel vormingen zodat je de wereld van blinden en slechtzienden voldoende leert kennen.
  10. Elk jaar organiseren wij een dankdag voor onze vrijwilligers.