Audiodiscriptie (AD)

  • 'Zie mij graag' met AD op VRT

    De feelgoodreeks 'Zie mij graag' krijgt een nieuw seizoen met prille liefde en enthousiaste dates.

  • ADLAB PRO, een Europees Audiodescriptie-Project

    Al gehoord van ADLAB PRO? Dat is het Europese vervolgproject van ADLAB, wat staat voor ‘Audio Description: Lifelong Access for the Blind’. ADLAB heeft Europese richtlijnen ontworpen voor audiodescriptie (AD), op basis van internationaal onderzoek. ADLAB PRO is een project van drie jaar (2016 tot 2019), gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Erasmus Plus-programma. Dit project wil vastleggen wat een professionele audiobeschrijver precies moet kunnen.