Toneelvoorstelling ‘De Miskenden’ met AD

MECHELEN, zondag 17 maart 2024

“Als mensen over Bach praten, gaat het niet over Bach, maar over klasse. Door over Bach te praten, onderscheiden ze zich van zij die niet over Bach praten. Over Bach praten is op een subtiele manier vertellen dat je veel geld hebt.” De Miskenden is niet meer - maar ook niet minder - dan een gesprek tussen twee vrienden: de mislukte kunstenaar Kris D’Hondt en zijn oud-docent Beeldende Kunsten Mark Vanneste.
Mark Vanneste gaf al vroeg zijn artistieke ambities op en koos ervoor om les te geven aan de kunstacademie. Het enige artistieke succes dat Mark ooit behaalde, zijn twee kunstwerken op een rondpunt in Vlaanderen: één in Deinze en één in Overijse. Zijn oud-student en vriend Kris D'Hondt volhardt in zijn wanhopige pogingen om door te breken in de kunstwereld. Mark ziet het aan, met een mengeling van geamuseerdheid en medelijden. De vrienden spreken maandelijks af om elke keer weer hetzelfde gesprek te voeren. Dat gesprek - doortrokken van cultuurpessimisme, levensverachting en misantropie - is een soort ritueel voor hen geworden, het biedt beiden troost en houvast. Mark en Kris weten zich in hun bestaan omsingeld door idioten, die overal middelmatigheid, lelijkheid en domheid verspreiden. Ze fulmineren samen gretig en vol overgave tegen de totale verdwazing van de media, tegen de snobs van de culturele elite en de patsers en proleten uit de showbizz. Ze sparen niets en niemand. Ook zichzelf niet. Hun vlammende scheldtirade doet deugd, lucht op en is ook gewoon terecht, vinden ze. Alleen jammer dat niemand naar hen luistert. Met acteurs Günther Lesage en Greg Timmermans.

We spreken af onderaan de grote trap in Antwerpen Centraal om 12.25 uur en nemen de trein naar Mechelen. Deelnemers die in Mechelen met ons afspreken, verwachten we aan de uitgang van het station om 13.15 uur. Wie rechtstreeks naar de zaal komt, wordt daar verwacht om 13.30 uur. Er is een inleiding om 14 uur en het stuk begint om 15 uur, met audiodescriptie.
Schrijf in bij Eric op eric.van.damme2@icloud.com of bel hem op 0478 33 13 20.

Leden en kinderen betalen 12,00 euro. Begeleiders nemen gratis deel.

Plaats: Hanswijkstraat 63, MECHELEN

Je inschrijving is pas definitief na storting op IBAN BE90 8538 8664 7932 van VeBeS Antwerpen met vermelding ‘240317’.

Eric Van Damme (stuurgroep Antwerpen)
SOS-nummer: 0478 33 13 20