Ont-Moeten: Wat is Welzijn? Een voordracht door Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen

Antwerpen, donderdag 21 maart 2019

Wie zijn we?
‘Ont-Moeten’ wil als groep werken rond zingeving in de brede zin van het woord. We willen initiatieven op touw zetten rond actuele thema’s die mensen bezig houden. Dit alles willen we doen vanuit onze christelijke inspiratie, die trouwens aan de grondslag ligt van het prille begin van Licht & Liefde. Vanuit deze christelijke visie blijft het organiseren van een bedevaart naar Scherpenheuvel, of ander pastoraal gerichte activiteiten uiteraard zeer belangrijk. Maar daarnaast willen we een openheid creëren naar allen die zoeken naar ‘zin in het leven’. Ook willen we werk maken van informeren, sensibilisering en educatie.
Dit vertaalt zich o.a. in de jaarlijkse actie ‘Licht en Liefde Helpt’, rond de periode van Beloken Pasen, maar ook in initiatieven die we willen nemen naar jongeren, kinderen en allen die zich interesseren voor de leefwereld van blinden en slechtzienden.
We zijn nog volop op zoek naar mensen die zich kunnen vinden in bovenvermelde gedachten en graag willen meehelpen in onze stuurgroep.
Alvast welkom op onze eerste activiteit op donderdag 21 maart 2019!
We horen heel dikwijls spreken over ons welzijn, of mogen we het benoemen als ‘aanvaardbare kwaliteit van leven’? Hebben we bijvoorbeeld voldoende middelen om voor ons te laten zorgen, of onze verwanten te verzorgen die het misschien wat moeilijker hebben dan wij? En wat is de visie van onze beleidsmakers van vandaag omtrent welzijn? Op die vragen, en wellicht nog vele andere krijg je een antwoord.
We nodigden namelijk Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen uit. We willen hem specifiek vragen wat hij onder welzijn verstaat, en hoe ziet zijn beleid er onder meer uit voor onze doelgroep?
Eind mei plannen we hier een vervolg op. Dan zal directeur Jan De Smedt toelichten wat de visie van het Netwerk Licht en Liefde is omtrent welzijn voor personen met een visuele handicap.
Praktisch:
Plaats van afspraak is het vlaamsoogpunt in Antwerpen, Durletstraat 43. Vanaf 13 uur verwelkomen we onze deelnemers met een drankje. Van 14 tot 15 uur geven we het woord aan Minister Vandeurzen. Daarna is er zeker nog gelegenheid om na te praten.
Inschrijven doe je best zo snel mogelijk VeBeS Antwerpen (antwerpen@vebes.be of 03 800 70 10)
Maximum aantal deelnemers: 50 personen.

Leden en hun eerste begeleider betalen elk 5,00 euro. Wie begeleiding vraagt, betaalt 6,25 euro. Kinderen en begeleiders door ons aangesproken, betalen elk 3,75 euro. Derden betalen 1,25 euro extra.

Plaats: vlaamsoogpunt Antwerpen, Antwerpen

Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 1 maart op 02 212 11 10 of via e-mail info@vebes.be. Je inschrijving is pas definitief na storting op IBAN BE15 8538 8664 7730 van VeBeS vzw met vermelding ‘190321’.

Wens je begeleiding vanaf Berchem station of Antwerpen-Zuid, laat dit dan zeker tijdig weten bij je inschrijving.
We hopen jullie talrijk te mogen begroeten op onze eerste ont-moetenactiviteit.

Stuurgroep Ont-Moeten (VeBeS vzw)
SOS-nummer: 0473 95 64 83