Voordracht West-Vlaams dialect

Brugge, zaterdag 24 november 2018

In West-Vlaanderen is “Nico Blontrock” een gekende naam. Velen kennen zijn radiostem, hoewel hij deze job nu omruilde voor een andere uitdaging in Brugge. VeBeS is dus wat fier dat we Nico konden strikken om het over ’t West-Vlaams te hebben. Hij doet dit samen met Hedwig Dacquin; eindredacteur redactie Brugs Handelsblad.
Het wordt een mooie uiteenzetting, het zal er vast af en toe vrolijk aan toe gaan. In interactie met het publiek verklaren ze dialectische woorden, gezegden. Luisteren wordt afgewisseld met jullie inbreng, haal dus maar al je beste dialect boven. En ken jij zelf het Brugs onvoldoende, wel dan is ook dat een reden om er bij te zijn.
Na dit alles, kunnen we genieten van een echte 'Westvlamse tasse kaffie, nateurlijk me dun twok bie'.

De voordracht start om 14 uur, we verwelkomen jullie vanaf 13.30 uur. Wie graag wenst opgewacht te worden aan het station van Brugge (praatpaal lokettenhal) of begeleiding wenst, geeft dit bij de inschrijving door. In dat geval spreken we af om 13.20 uur in het station.
Opgelet: in het weekend is de vrijwilligerscentrale te bereiken via de Ieperstraat. Een vrijwilliger zal regelmatig naar de bushalte stadsschouwburg komen om jullie te helpen naar de zaal.

Leden en hun eerste begeleider betalen elk 10,00 euro. Wie begeleiding vraagt, betaalt 12,50 euro. Kinderen en begeleiders door ons aangesproken, betalen elk 7,50 euro. Derden betalen 2,50 euro extra.

Plaats: Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, Brugge

Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 15 november op 050 40 60 19 of via e-mail west-vlaanderen@vebes.be. Je inschrijving is pas definitief na storting op IBAN BE27 8600 0180 3673 van VeBeS West-Vlaanderen met vermelding ‘181124’.

Geef je bij de overschrijving ook door voor wie je betaalt?
Tot tonne!

Kristien De Man (bestuur West-Vlaanderen)
SOS-nummer: 0494 31 87 24