BLIKVANGERS: Groepswerking lotgenotencontact voor personen met een visuele beperking

Kortrijk, maandag 03 december 2018

Wanneer je als persoon met een visuele beperking te maken krijgt, heeft dit psychisch en sociaal een grote impact. Onze dienstverlening wil mensen met een visuele beperking de gelegenheid geven om persoonlijke ervaringen te delen met lotgenoten. We willen thema’s bespreekbaar maken in kleine groepjes binnen een veilig en ondersteund kader.
De groepssessies scheppen een mogelijkheid om te leren vanuit individuele ervaringen, gelijkenissen en verschillen, met het oog op een persoonlijk groeiproces naar een betere aanpassing en omgang met een visuele beperking.
De sessies vinden maandelijks plaats op volgende data telkens op een maandag van 14 tot 16 uur:
3 september, 8 oktober, 5 november, 3 december 2018 en 7 januari, 4 februari 2019

Je betaalt voor de 6 sessies 91,50 euro.
Wie vragen heeft mag steeds contact opnemen met de lesgeefster, Hanne Vanderstede op 056 21 85 94 of via mail vanderstede.hanne@lichtenliefde.be

Leden en hun eerste begeleider betalen elk 91,50 euro. Wie begeleiding vraagt, betaalt 114,38 euro. Kinderen en begeleiders door ons aangesproken, betalen elk 68,62 euro. Derden betalen 22,88 euro extra.

Plaats: vlaamsoogpunt Kortrijk, Lange Munteplein 1, Kortrijk

Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 31 augustus op 050 40 60 19 of via e-mail west-vlaanderen@vebes.be. Je inschrijving is pas definitief na storting op IBAN BE27 8600 0180 3673 van VeBeS West-Vlaanderen met vermelding ‘181203’.

Hanne Vanderstede (bestuur West-Vlaanderen)
SOS-nummer: 0494 31 87 24