Flutes & Frets Duo in den AMUZ

ANTWERPEN, zondag 15 oktober 2023

Flutes & Frets Duo liet zich tijdens International Young Artist’s Presentation 2022 opmerken met een muzikaal raffinement en perfect samenspel in het barokrepertoire. Het duo beperkt zich niet tot renaissance- en barokmuziek, maar bespeelt ook historische fluiten en gitaren uit de 19de en 20ste eeuw. In dit recital wordt u op sleeptouw genomen doorheen 4 eeuwen muziek die te horen was aan Europese hoven van de 15de tot 18de eeuw of in de 19de- en 20ste-eeuwse salons, uitgevoerd op verschillende historische dwarsfluiten, begeleid door luit, teorbe, romantische of moderne gitaar.
Wij spreken dan ook daar af aan de ingang om ten laatste 14.30 uur. Iemand van de stuurgroep wacht je op met de tickets.
Inschrijven doe je best zo snel mogelijk bij Peter Janssens op het nummer 0479 67 19 08 of door hem een mail te sturen op peter.janssens@vebes.be.

  • Deelnemers met VT
    Leden betalen 4,00 euro. Begeleiders betalen 15,00 euro. Wie begeleiding vraagt, betaalt 5,00 euro. Begeleiders door ons aangesproken, betalen 11,25 euro. Kinderen betalen 15,00 euro. Derden betalen 1,00 euro extra.
  • Deelnemers zonder VT
    Leden en hun eerste begeleider betalen elk 15,00 euro. Wie begeleiding vraagt, betaalt 18,75 euro. Kinderen en begeleiders door ons aangesproken, betalen elk 11,25 euro. Derden betalen 3,75 euro extra.

Plaats: AMUZ, Kammenstraat 81, ANTWERPEN

Je inschrijving is pas definitief na storting op IBAN BE90 8538 8664 7932 van VeBeS Antwerpen met vermelding ‘231015’.

afkorting VT = Verhoogde Tegemoetkoming

Peter Janssens (stuurgroep Antwerpen)
SOS-nummer: 0479 67 19 08