EHBO initiatie

BRUGGE, donderdag 12 oktober 2023

Iedereen heeft vroeg of laat wel eens zorg nodig bij een kleinere verwonding of bij een ziekte. Soms is het niet duidelijk of je dan professionele hulp moet inschakelen, bijvoorbeeld een arts, of zelfs de dienst 112 moet verwittigen. Als blinde of slechtziende persoon is het al helemaal niet altijd evident. Toch zijn er een aantal handige tips die je kunnen helpen de juiste beslissing te nemen of de juiste EHBO-handeling uit te voeren.
Op verschillende data organiseert VeBeS in samenwerking met Het Vlaams Kruis een korte initiatie in EHBO met als opzet de zelfredzaamheid te verhogen. Want ook jij kan EHBO leren!
We voorzien per lesmoment telkens een 3-tal uur.
Een greep uit de onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

Slachtofferbenadering

 • Wat doet stress met ons lichaam en wat zijn de herkenbare symptomen?
 • Wanneer verwittig ik 112?
 • Hoe zorg ik voor een vrije luchtweg?

De werking van de dringende geneeskundige hulpverlening, zijnde de dienst 112.

 • Hoe verwittig ik de dienst 112 en maak ik een correcte melding?
 • Mag ik zelf kiezen naar welk ziekenhuis ik wil gebracht worden?

Wervelletsel

 • Hoe herkennen?
 • EHBO bij het vermoeden van een wervelletsel.

Brandwonden

 • De oorzaken en risico’s van brandwonden
 • Wanneer kan ik ze zelf behandelen en hoe?
 • Wanneer moet ik professionele hulp inschakelen?

Herkennen hartproblemen

 • Wat zijn de mogelijke symptomen bij hartproblemen?
 • Hoe herken ik deze?
 • Hoe moet ik de eerste hulp toedienen?
  Diabetes
 • Wat is dat nu juist en wat zijn de risico’s?
 • herken ik een te lage suikerspiegel en vice versa?
 • De EHBO bij te lage of te hoge suiker.

Hyperventilatie

 • Hoe herken ik hyperventilatie?
 • Wat is de EHBO?
 • Risico’s.

Bloedingen

 • Hoe stelp ik een hevige bloeding?
 • Wanneer moet ik hulpdiensten inschakelen?
 • Hoe verzorg ik een wonde?


 • Samen bekijken we deze onderwerpen en gaan we dieper in op jullie vragen. Let wel, op 3 uur tijd kunnen we niet alles uitgebreid aan bod laten komen. Aan het begin van iedere sessie polsen we eerst naar de noden en wensen waarop we dieper ingaan op de gevraagde onderwerpen.
  Datum, plaats en uur:
 • woensdag 4 oktober in het vlaamsoogpunt Gent, Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent van 14 tot 17 uur.
 • donderdag 12 oktober in Brugge, Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge van 13.30 tot 16.30 uur.
 • woensdag 18 oktober in vlaamsoogpunt Antwerpen, Durletstraat 43, 2018 Antwerpen van 13.30 tot 16.30 uur.
 • donderdag 26 oktober in vlaamsoogpunt Veltem, Groenstraat 62, Veltem van 13.30 tot 16.30 uur.

Leden en hun eerste begeleider betalen elk 7,00 euro. Wie begeleiding vraagt, betaalt 8,75 euro. Derden betalen 1,75 euro extra.

Plaats: Hof van Watervliet (zaal 11), Oude Burg 27, BRUGGE

Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 5 oktober op 02 212 11 10 of via e-mail info@vebes.be. Je inschrijving is pas definitief na storting op IBAN BE15 8538 8664 7730 van VeBeS Nationaal met vermelding ‘231012’.

Anne Tossins (VeBeS Nationaal)
SOS-nummer: 0486 34 63 40