Bezoek aan REVA2022 voor blinden en slechtzienden

GENT, donderdag 19 mei 2022

ZieZo slaat een editie over, maar verschillende firma’s en verenigingen zijn met hun producten en diensten op REVA2022 aanwezig. Ook Licht en Liefde vinden we er terug met blindenzorg en onze vereniging VeBeS. Hier lees je zeker meer over in de Tibsz magazine.
Deze beurs is de plaats bij uitstek waar fabrikanten en verstrekkers van hulpmiddelen, organisaties die diensten aanbieden, verenigingen van personen met een beperking en de bezoekers (personen met een beperking en professionelen) elkaar ontmoeten. De eerste editie werd in 1989 georganiseerd in Flanders Expo te Gent. Van 75 exposanten en een 3000-tal bezoekers toen, groeide REVA uit tot een beurs met 175 exposanten en 16.000 bezoekers. REVA is daardoor de belangrijkste Belgische beurs geworden met exposanten uit binnen en buitenland. Flanders Expo te Gent trekt door haar gunstige ligging niet alleen bezoekers aan uit het ganse Vlaamse landsgedeelte, maar evenzeer uit Wallonië en de buurlanden. Op het vlak van organisatie heeft REVA een voortrekkersrol gespeeld door te voorzien in persoonlijke assistentie voor de bezoeker met een beperking en ook meteen tolken Vlaamse Gebarentaal en informatie voor blinden en slechtzienden.
Wil je er ook bij zijn? We komen samen in de lokettenhal van Leuven station tegen 9 uur en nemen de trein van 9.20 uur richting Blankenbergen. Vanuit het station Gent Sint-Pieters stappen we op tram 1 naar Flanders Expo. Daar stopt de tram op 200 meter van Hal 1. Tram 1 rijdt om de 7,5 minuten van en naar Flanders Expo. Voor de terugreis voorzien we de trein te nemen van 17.38 uur richting Genk. De verplaatsingskosten zijn voor eigen rekening.
Meld bij je inschrijving zeker of je begeleiding nodig hebt en/of geen gratis kaart kon bemachtigen voor deze beurs.

Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 12 mei op 016 66 00 60 of via e-mail brabant-brussel@vebes.be.

José Bruyneel (bestuur Oost-Vlaams-Brabant)
SOS-nummer: 0495 68 48 06