Kookles 'Gevorderden'

Brugge, vrijdag 14 februari 2020

Ook dit jaar voorzien we kooklessen voor gevorderden. Magda staat paraat om de liefhebbers nog bijkomende recepten aan te leren. Deze recepten zijn van moeilijkere gerechten. Als je iets aan bod wil laten komen, kun je dat aan haar vragen tijdens de les. Daar zal Magda zeker rekening mee houden.
Na het koken genieten we samen van het lekkers. Natuurlijk sluiten we niet af voor de afwas gedaan is en we alles proper hebben opgeruimd.

We voorzien 5 les vrijdagnamiddagen die samen één reeks vormen en elk om 13.30 uur starten. Je betaalt dus voor de volledige reeks van 5 lessen. Indien je één of meerdere lessen niet kan komen kan je bijgevolg geen geld recupereren. Wat je wel kan en mag doen is zelf zorgen voor een vervang(st)er, liefst is deze persoon ook een VeBeS lid natuurlijk. Jullie regelen de monaiteire kant ondeling. Het is dus van groot belang voor jezelf om de voorziene data eens goed op voorhand te checken met je eigen agenda vooralleer je inschrijft. Let wel op dat in de maand mei door omstandigheden buiten onze wil om er geen kookles is, maar wel 2 kooklessen in de maand juni.

Leden en hun eerste begeleider betalen elk 75,00 euro. Wie begeleiding vraagt, betaalt 94,00 euro. Kinderen en begeleiders door ons aangesproken, betalen elk 56,00 euro. Derden betalen 19,00 euro extra.

Plaats: Leskeuken Hof van Watervliet lokaal 12, Oude Burg 27, Brugge

Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 5 februari op 050 40 60 19 of via e-mail west-vlaanderen@vebes.be. Je inschrijving is pas definitief na storting op IBAN BE27 8600 0180 3673 van VeBeS West-Vlaanderen met vermelding ‘200214’.

Gelieve in mededeling de namen toe te voegen voor wie je betaalt.
Veel kook- en eetgenot met een gezellige babbel over de kookervaring.

Juliaan Wijckmans (bestuur West-Vlaanderen)