Bezoek Belevingscentrum '14-'18

Tildonk, vrijdag 17 januari 2020

Bij WOI denk je spontaan aan slagvelden, militaire begraafplaatsen, bunkers en oorlogsgedenktekens. Het hoeft niet te verbazen dat de Groote Oorlog ook een grote impact heeft gehad op het alledaagse leven. Die impact voel je in Belevingscentrum ’14-’18. Het richt zich op de provinciale oorlogsgeschiedenis. Daarbij staan historische personen, levensverhalen, anekdotes, foto’s en voorwerpen centraal, maar niet op de klassieke museale manier. De nadruk ligt namelijk op beleving. De ruimtes hebben allemaal een andere invulling.
Een gids zal ons 1,5 tot 2 uur rondleiden door het voormalige Ursulinenklooster, nu de Engelenburcht in Tildonk, waar een deel als een boeiend belevingscentrum over de Eerste Wereldoorlog is ingericht. Het klooster zelf speelde een belangrijke rol tijdens de oorlog.
Deze beleving sluiten we af in brasserie Engelenburcht.

Programma
13.00 uur: samenkomst in de wachtzaal van De Lijn aan Leuven station
13.22 uur: bus 284 richting Mechelen (uur onder voorbehoud)
13.53 uur: aankomst in Tildonk
14.00 uur: rondleiding met gids
16.00 uur: einde rondleiding
16.00 uur: drankje in Engelenburcht
16.23 uur: bus 284 richting Leuven (uur onder voorbehoud)

Leden en hun eerste begeleider betalen elk 7,00 euro. Wie begeleiding vraagt, betaalt 8,75 euro. Kinderen en begeleiders door ons aangesproken, betalen elk 5,25 euro. Derden betalen 1,75 euro extra.

Plaats: Kruineikestraat 5a, Tildonk

Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 10 januari op 016 66 00 60 of via e-mail brabant-brussel@vebes.be. Je inschrijving is pas definitief na storting op IBAN BE80 8538 8722 4777 van VeBeS Oost-Vlaams-Brabant met vermelding ‘200117’.

Meld ook bij je inschrijving of je al dan niet begeleiding nodig hebt.

Fleur Van Liefferinge (bestuur Oost-Vlaams-Brabant)
SOS-nummer: 0476 65 34 00