Viering in Scherpenheuvel: start 100 jaar VeBeS (MAX. 125 rondleiding)

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM, zondag 07 april 2024

Honderd jaar geleden werd onze vereniging opgericht. We zetten het jubileumjaar 2024 in met een plechtige dankviering in de basiliek van Scherpenheuvel. Alle leden zijn uitgenodigd! Vanuit de verschillende regio’s bieden we een gratis autocar aan voor de heen- en terugreis.

Dit is het programma in Scherpenheuvel:
- Tussen 10.30 en 11 uur: aankomst en verwelkoming in de basiliek
- 11 uur: plechtige dank-eucharistieviering met monseigneur Luc Van Looy (oud-bisschop van Gent) en het a-capellakoor Donne Domenica
- Na de viering: receptie met een glaasje en broodjes met koffie in De Pelgrim
- 14 uur: vertrek naar de abdij van Averbode
- 15 uur: geleid bezoek in groepen aan de abdij
- 16.30 uur: driegangenmenu met drankje naar keuze in het abdijrestaurant
- 18 uur: vertrek huiswaarts

Wij hopen jou in Scherpenheuvel te mogen begroeten!

Kinderen, leden en hun eerste begeleider betalen elk 44,00 euro. Wie begeleiding vraagt, betaalt 55,00 euro. Begeleiders door ons aangesproken, betalen 33,00 euro. Derden betalen 11,00 euro extra.
Je bent pas definitief ingeschreven naar storting van het bedrag, vermelding 20240407, aantal personen en naam op de regionale rekening van VeBeS.

Busuren:
West-Vlaanderen: station Brugge om 8 uur
Oost-Vlaanderen: vlaamsoogpunt Gent om 9 uur
Limburg en Brabant: Hasselt omstreeks 9 uur en station Aarschot om 10 uur
Antwerpen om 8 uur aan standplaats Autocarmaatschappij Verhoeven in Rijkevorsel, om 8.30 uur aan Station Turnhout en om 9.15 uur uur aan station Antwerpen-Berchem

Leden en hun eerste begeleider betalen elk 44,00 euro. Wie begeleiding vraagt, betaalt 55,00 euro. Kinderen en begeleiders door ons aangesproken, betalen elk 33,00 euro. Derden betalen 11,00 euro extra.

Plaats: Abdij Scherpenheuvel, Abdijstraat 1, SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 17 maart op 02 212 11 10 of via e-mail info@vebes.be. Je inschrijving is pas definitief na storting op IBAN BE15 8538 8664 7730 van VeBeS Nationaal met vermelding ‘240407’.

VeBeS Nationaal