Toneelvoorstelling met AD: Ne Mobliez Mie in de Bourlaschouwburg

Antwerpen, zondag 10 december 2023

Wanneer de markiezin van Arconati-Visconti, née Marie Peyrat, aan het einde van de negentiende eeuw het Kasteel van Gaasbeek in de rand van Brussel erft, spaart ze kosten noch moeite om het te laten ombouwen en inrichten als ware het een renaissancistisch sprookjeskasteel uit de vijftiende eeuw. In dit radicale anachronisme lijkt de markiezin thuis te willen komen in een tijd die ze onmogelijk van dichtbij gekend kan hebben.

Op het eind van haar leven schenkt Marie Peyrat het kasteel aan de Belgische Staat; het grootste deel van haar inboedel gaat naar het Parijse Musée d’Orsay. De schenking blijkt een bijzondere reeks glasplaatfoto’s te bevatten, waarop de markiezin verkleed als middeleeuws jongetje poseert in haar namaakkasteel. Schijnbaar achteloos, maar onmiskenbaar in scène gezet.

FC Bergman laat zich door dit verhaal inspireren tot een cyclus van een zevental korte, impressionistische filmtaferelen of vignetten. Ne Mobliez Mie wordt geen biopic over de historische Marie Peyrat zelf, maar een meditatie rond een niet nader genoemde vrouw, die zich bekwaamt in gedaanteverwisselingen en zo een web van alternatieve identiteiten rond zich heen spint. Wil ze zichzelf verliezen? Of probeert ze zich net van haar bestaan te verzekeren?

FC Bergman verkende dit materiaal al een eerste keer in een expositie voor het Kasteel van Gaasbeek, en maakt nu in de Bourla een nieuwe voorstelling waarin film en theater met elkaar in dialoog gaan.
Wij spreken af om ten laatste 14.20 uur aan de ingang van de Bourlaschouwburg. Dit geeft ons nog voldoende tijd. De acteurs stellen zich voor en achteraf testen we de oortjes nog.
Inschrijven doe je best zo snel mogelijk bij Dorothy De Bakker op het nummer 03 646 60 73 of op 0486 10 11 03 of door haar een mailtje te sturen op doro.db@telenet.be.

  • Deelnemers met VT:
    Leden en kinderen betalen 2,00 euro. Begeleiders nemen gratis deel. Wie begeleiding vraagt, betaalt 2,50 euro. Derden betalen 0,50 euro extra.
  • Deelnemers zonder VT:
    Leden en kinderen betalen 22,00 euro. Begeleiders nemen gratis deel. Wie begeleiding vraagt, betaalt 27,50 euro. Derden betalen 5,50 euro extra.

Plaats: Bourlaschouwburg, Komedieplaats 8, Antwerpen

Je inschrijving is pas definitief na storting op IBAN BE90 8538 8664 7932 van VeBeS Antwerpen met vermelding ‘231210’.

Akorting VT = Verhoogde Tegemoetkoming

Dorothy De Bakker (stuurgroep Antwerpen)
SOS-nummer: 0486 10 11 03