Bezoek aan de brandweerkazerne van Roeselare

ROESELARE, donderdag 30 maart 2023

Een brandweerkorps bestaat uit ploegen met vaste brandweermannen, vrijwilligers en een jeugdkorps. Adjudant Fons De Backer zal ons met veel enthousiasme de alledaagse werking van de kazerne uit de doeken doen, alsmede brandveiligheid toelichten (met aangepaste Power Point).
We maken kennis met de afdeling brand met het wagenpark, de ambulancedienst alsook de telefooncentrale.
Wie wil kan een ondergronds oefenparcours fysiek meemaken in het duister. Dit is een oefening die alle brandweerlui moeten doen.
We starten om 14 uur en na de rondleiding wordt er ons een koffie aangeboden met een koekje. We sluiten af rond 16 uur.
Het maximum aantal inschrijvingen is beperkt tot 20 personen (begeleiders inbegrepen). Er is een lift aanwezig en parkeren kan voor de kazerne of onder het station van Roeselare. Wens je begeleiding vanaf het station van Roeselare? We verzamelen in de inkomhal om 13.45 uur. Meld dit zeker bij je inschrijving.

Leden en hun eerste begeleider betalen elk 5,00 euro. Wie begeleiding vraagt, betaalt 6,25 euro. Kinderen en begeleiders door ons aangesproken, betalen elk 3,75 euro. Derden betalen 1,25 euro extra.

Plaats: Brandweerkazerne Roeselare, Koning Albert I-laan 4, ROESELARE

Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 24 maart op 050 40 60 19 of via e-mail west-vlaanderen@vebes.be. Je inschrijving is pas definitief na storting op IBAN BE27 8600 0180 3673 van VeBeS West-Vlaanderen met vermelding ‘230330’.

Tot dan!

Anne Tossins (stuurgroep West-Vlaanderen)
SOS-nummer: 0486 34 63 40