De toegankelijkheid van de website www.info-coronavirus.be

Hier volgt het antwoord van het kabinet van Maggie De Block als reactie op ons persbericht van een hele tijd geleden.

Geachte Voorzitter,

Het persbericht van VeBeS vzw genoot mijn volle aandacht.

Blinden en slechtzienden hebben evenveel recht op toegankelijke informatie van de overheid in verband met de evolutie inzake de crisis veroorzaakt door het virus genaamd SARS-COV-2. De betrokken mensen kunnen de persconferentie van de FOD Volksgezondheid en het nationale crisiscentrum die telkens op 11:00 doorgaat, volgen. Deze conferenties blijven bovendien beschikbaar op de website https://news.belgium.be/nl/corona. Het is overigens op deze locatie dat ook alle video's van de Nationale Veiligheidsraad (NVR) waarin de verschillende beslissingen worden uiteengezet, beschikbaar zijn.

De webpagina's, https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/, met de officiƫle instructies naar aanleiding van de pandemie die ook in ons land heerst, werden getest door toegankelijkheidsexperts en voldoen aan de WACG 2.1. compatibiliteitsnorm. Op de pagina https://www.info-coronavirus.be/translation kunnen mensen met een visuele beperking eveneens instructies in audioformaat raadplegen.

Wat betreft het opsporen van contacten wanneer men in aanraking kwam met een persoon die COVID-19 heeft, wordt nu prioritair ingezet op een systeem dat werkt waarbij mensen telefonisch gecontacteerd zullen worden. De deelstaten zijn belast met de verdere organisatie ervan. Desalniettemin zal ik mijn diensten informeren dat ze bij de ontwikkeling van de app, mocht dit een bijkomend element worden in de strategie om contacten op te sporen, ook aandacht hebben voor de bruikbaarheid ervan door blinden en slechtzienden.

We werken voor elke mens zonder discriminatie en zonder onderscheid naar handicap om zodoende er alles aan te kunnen doen ze doorheen deze crisis te helpen, zoals we dit overigens doen voor alle burgers van dit land. De inspanningen die we aan de bevolking vragen zijn erg groot; daarvan zijn we ons bewust. Ze zijn desalniettemin noodzakelijk als we samen deze crisis veroorzaakt door het coronavirus wensen te overwinnen.

Met de meeste hoogachting,

Maggie De Block