Tijdelijke opschorting van assistentie bij NMBS

Hier volgt het bericht van de NMBS:

In het kader van de gezondheidscrisis veroorzaakt door COVID 19 en de maatregelen die werden uitgevaardigd door de overheid om deze crisis te beheersen, delen wij u mee dat wij helaas niet meer in staat zullen zijn om de assistentie in de treinen en stations aan personen met een handicap of beperkte mobiliteit te verzekeren vanaf zaterdag 21/03/2020. Dit geldt ook voor de reizen vanuit het buitenland. Het verlenen van de assistentie laat ons personeel immers niet toe de door overheid gevraagde veiligheidsafstand te houden. Wij rekenen op uw begrip voor deze situatie en verzekeren u dat wij onze normale dienstverlening zo snel mogelijk hervatten van zodra de situatie dit toelaat.