‘Prijs van de liefde’ afgeschaft

Het koninklijk besluit over de afschaffing van de ‘prijs van de liefde’ is gepubliceerd. Bij de berekening van de integratietegemoetkoming (IT) wordt dus geen rekening meer gehouden met het inkomen van de partner.
Meer info op volgende links:
https://handicap.belgium.be/nl/news/240321-afschaffing-prijs-liefde.htm
https://handicap.belgium.be/docs/nl/faq-prijs-van-de-liefde.pdf#page1