Mobib

Als blinde of slechtziende persoon krijg je van de FOD Sociale Zaken een ‘nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer’, waarmee je gratis kunt reizen met De Lijn, TEC, MIVB en NMBS. Daarnaast kun je een ‘kaart kosteloze begeleider’ aanvragen, uitgereikt door de NMBS, maar ook geldig bij De Lijn, TEC en MIVB.

Onlangs liet De Lijn blinde en slechtziende personen weten dat ze vanaf 1 januari 2018 gebruik kunnen maken van de Mobib-kaart. Dat zorgde voor veel ongerustheid. Het leek alsof iedereen moest overstappen naar een Mobib-kaart. Dat is niet het geval!Wij deden een rondvraag voor meer informatie, maar kregen in eerste instantie geen volledig correcte uitleg met alle mogelijkheden en aandachtspunten. Het bleek vrij complexe materie, waarover nog geen infotekst bestond. Toen we de volledige informatie konden bijeenleggen, was Tibsz Magazine van maart-april helaas al naar de drukker. In ons tijdschrift staat daardoor een artikel dat niet helemaal klopt. Onze excuses!
We geven je hier graag het complete verhaal, dat ook zal verschijnen in Tibsz van mei-juni.
De nationale verminderingskaart en de kaart kosteloze begeleider blijven geldige vervoerbewijzen bij De Lijn, TEC, MIVB en NMBS. Bij De Lijn en MIVB heb je de keuze: ofwel blijf je je verminderingskaart gebruiken, ofwel laat je een gratis contract op je Mobib-kaart zetten (in plaats van het vroegere papieren abonnement).
De Mobib-kaart is normaal gezien vijf jaar geldig. De limiet staat op de kaart gedrukt. De reisproduct-contracten die op de kaart gezet worden, hebben een maximale geldigheidsduur van één jaar (bij De Lijn) of drie jaar (bij de MIVB). Als er een gratis abonnement op je Mobib-kaart staat, wordt dat contract automatisch verlengd, dus zonder dat je daar iets voor moet doen. Na vijf jaar moet je in een Lijnwinkel of MIVB-verkooppunt een nieuwe Mobib-kaart halen, tegen betaling van de administratiekost (momenteel 5 euro).
De verschillende contracten van De Lijn en de MIVB kunnen samen op één Mobib-kaart worden gezet! Je hebt dus maar één Mobib-kaart nodig, naar keuze van De Lijn of de MIVB. Elke maatschappij kan alleen haar eigen producten op je kaart laden. Als je bijvoorbeeld op je Mobib-kaart van De Lijn een reisproduct-contract van de MIBV wilt laden, moet je je kaart eerst aan een loket van de MIVB laten registreren; vanaf dat moment wordt je Mobib-kaart ook door de MIVB erkend.
Opgelet: je nationale verminderingskaart (blauwe kaart) en je begeleiderskaart kun je tot nader order niet op een Mobib-kaart laden. Je moet die kaarten nog steeds tonen in de bus of tram als je ze gebruikt om gratis te reizen. Je hebt dus de keuze: ofwel reis je met een gratis abonnement op je Mobib-kaart, ofwel toon je je verminderingskaart. Voor de Brusselse metro heb je echter wel een Mobib-kaart nodig: zonder die kaart geraak je niet door de toegangspoortjes van de metrostations. Bij de NMBS is het nog niet mogelijk om je gratis abonnement op de Mobib-kaart te laten plaatsen.
Reizigers van De Lijn die een Mobib-kaart gebruiken, moeten die bij de start van elke rit scannen. Dat kan aan een bakje dat zich op vaste plaatsen in de bussen en trams bevindt. Je hoort een hoge toon als het oké is, een lage als de kaart niet aanvaard wordt. Blinde en slechtziende personen hoeven hun kaart bij gebruik niet te scannen. Toch wordt gevraagd om het te doen, in de mate van het mogelijke. De scangegevens worden immers gebruikt om het aanbod van De Lijn maximaal af te stemmen op de vraag.
(Met dank aan de expertisecel toegankelijkheid van Blindenzorg Licht en Liefde en aan de Centrale Diensten van De Lijn)

 

Delen op Google+