Wat is uw ervaring met innovatieve hulpmiddelen?

Het VAPH wil weten of u tevreden bent over innovatieve hulpmiddelen. Dat zijn tablets, smartphones, wearables … die voorzien zijn van een app. U kunt deelnemen aan een enquête. Met de resultaten kunnen we het beleid voor hulpmiddelen verbeteren.

Het VAPH polst aan de hand van een vragenlijst naar het gebruik en de tevredenheid over innovatieve hulpmiddelen. Dat zijn tablets, smartphones, smartwatches, wearables … die voorzien zijn van een app (klein programmaatje). Gebruikt u dat soort hulpmiddelen, dan zijn we benieuwd naar uw ervaringen ermee. Als u daarnaast ook (nog) de klassieke hulpmiddelen gebruikt, willen we dat ook graag weten.
Via deze bevraging willen we meer te weten komen over het gebruik van innovatieve hulpmiddelen en hoe we die mogelijk een plaats kunnen geven in het hulpmiddelenbeleid.
De bevraging zal ongeveer tien à twintig minuten van uw tijd in beslag nemen. De enquête is anoniem en de resultaten worden anoniem verwerkt. Zij stellen uw medewerking erg op prijs.

Hier de link naar de enquête: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1q8SWnsu7v5lPfIT0pwbdi9g0WyzjwrlZS0dEQ4tWQADrRg/viewform

Delen op Google+