‘GLOBAL ACCESSIBILITY AWARENESS DAY

20 mei, ‘GLOBAL ACCESSIBILITY AWARENESS DAY’, internationale dag van de toegankelijkheid.

Dit is een dag die we bij VeBeS niet onopgemerkt willen laten voorbijgaan. Toegankelijkheid is immers een basisrecht. Voor mensen met een handicap is het een absolute noodzaak om te kunnen participeren aan de samenleving. Voor elke gebruiker zijn heldere, vlot navigeerbare en overzichtelijke websites en mobiele apps een grote meerwaarde.

De productie en consumptie van digitale content blijft jaar na jaar stijgen. Helaas vallen bezoekers met een beperking (visueel, auditief, cognitief, motorisch, …) vaak uit de boot. Als je personen met een tijdelijke beperking meerekent, spreken we over zeker 30% minder bereik. Digitale content wordt ook steeds vaker onderweg of buitenshuis geconsumeerd, op mobiele toestellen en niet-evidente plaatsen. Dan zijn ondertitels bijvoorbeeld zeer welkom voor iedereen.

Om digitale toegankelijkheid af te dwingen, heeft Europa richtlijnen uitgevaardigd die door alle lidstaten zijn vertaald in nationale en regionale wetgeving. Alle websites van overheidsinstanties moeten toegankelijk zijn (volgens de WCAG 2.1AA-standaard) sinds 23 september 2020. Voor nieuwe websites is dat zelfs al een jaar langer. Apps hebben tot 23 juni 2021 de tijd.

Een grote vooruitgang… ware het niet dat heel wat (ook essentiële) websites nog steeds niet toegankelijk zijn! Burgers met een beperking kunnen zich beroepen op de wet als zij zich digitaal uitgesloten voelen. SIGNALEER ONTOEGANKELIJKE WEBSITES: https://accessibility.belgium.be/nl/missies-en-klachten.

OPROEP AAN WEBBOUWERS EN APP-ONTWIKKELAARS: zet van bij het prille begin in op toegankelijkheid. Je website is dan gebruiksvriendelijker, transparanter, hoger gerangschikt, beter geformatteerd, sneller en beter navigeerbaar. Zo krijg je gegarandeerd tevredener klanten!