Studiedag Doofblind: en dan? Het leven zoals het is voor doofblinde mensen

zaterdag 17 maart 2018 van 9.30 uur tot 17.30 uur. KU Leuven Campus Antwerpen, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen

Wanneer u in uw omgeving een persoon ontmoet die zowel een visuele als auditieve beperking heeft, kan dat heel wat vragen oproepen zoals: hoe kunnen wij communiceren? Hoe kunnen we vlot met elkaar omgaan? Welke aanpassingen zijn nodig? Welke sociale en emotionele gevolgen kan het met zich meebrengen? Hoe kan ikzelf optimaal rekening houden met deze beperking?

Tijdens deze studiedag geven doofblinde personen antwoorden en delen hun ervaringen en kennis. De deelnemers krijgen tips aangereikt die de omgang kan verbeteren voor doofblinde mensen.

De voormiddag is plenair.
Verwelkoming door Hannes De Durpel (coördinator Doof Vlaanderen Vorming vzw en bestuurslid Anna Timmerman vzw)
Lezing “Doofblind: en dan?” Peter Vanhoutte (voorzitter Anna Timmerman vzw)
Lezing: “Kwaliteit van leven van doofblinde volwassenen in Vlaanderen” Elien Van der Voorde (master KU Leuven, orthopedagogiek)

In de namiddag zijn er in totaal 5 workshops. Elke deelnemer volgt 2 workshops. Bij inschrijving kiest men 3 workshops en duidt de volgorde van voorkeur aan. Er zijn tolken VGT aanwezig.

  1. Communicatie onder leiding van Bert Van de Sompele (bestuurslid AT vzw)
  2. Mobiliteit & begeleidingstechnieken onder leiding van Peter Vanhoutte (bestuurslid AT vzw)
  3. Werk-, leefsituatie & sociale relaties onder leiding van Conny Vandenbossche (bestuurslid HKC)
  4. Toegankelijkheid onder leiding van Annemie Nyffels (bestuurslid AT vzw en HKC)
  5. Tolken voor doofblinden onder leiding van Hannes De Durpel (coördinator Doof Vlaanderen Vorming & bestuurslid AT vzw)

Doelgroep: We richten ons tot doofblinde mensen zelf en hun netwerk (kennissen, familie, collega's,…), tolken, studenten, dovenclubs, verenigingen voor slechthorenden en verenigingen voor blinden en slechtzienden.

Prijs studiedag: 25 euro

Inschrijven kan tot en met 3 maart 2018. Gelieve bij uw inschrijving uw voorkeur van workshops te vermelden (voorbeeld workshops 3 5 1). Uw inschrijving is pas definitief na betaling op het rekeningnummer BE07 7330 0708 4666 van Doof Vlaanderen Vorming vzw, met vermelding: "Studiedag doofblind + naam van de deelnemer(s)”.

Info en inschrijving via vorming@doof.vlaanderen

Deze studiedag wordt georganiseerd door:
Anna Timmerman vzw, belangenvereniging rond doofblindheid
Doof Vlaanderen Vorming vzw
Begeleidingscentrum De Kade vzw
KULeuven Campus Antwerpen

Delen op Google+