Doctoraatsstudente is op zoek naar blinde en slechtziende personen uit Limburg

Carmen Martens kreeg na het afstuderen, als architect in juni vorig jaar, de kans om een doctoraat te starten aan de Universiteit van Hasselt (departement Architectuur) en de Universiteit van Luik (departement Management). De focus van dit multidisciplinaire onderzoek ligt op het verbeteren van onze zorgomgevingen, meer specifiek ziekenhuizen, door in te zetten op een goed ontwerp en de Multi-sensoriële beleving van al zijn gebruikers.

Onderzoek wijst uit dat de samenwerking tussen alle zintuigen een bepaald gedrag of emotie creëert. Toch werd vastgesteld dat heel veel mensen, inclusief architecten, zich vooral focussen op het visuele aspect bij het ontwerpen van publieke plaatsen. De onderzoekers denken dat de andere vier zintuigen evenzeer bijdragen aan de beleving van een ruimte.
Ze willen voor dit onderzoek daarom heel graag samenwerken met mensen met een visuele beperking. Personen met een visuele handicap zien ze als experten in dit onderwerp en als architect kunnen ze veel van hun leren.

Concreet is Carmen op zoek naar mensen met een visuele beperking (lichte beperking tot blinde personen) uit Limburg, die het zien zitten om binnenkort met haar naar het ziekenhuis van Genk of Hasselt te gaan. Eerst zal een tour worden gedaan om verschillende plekken te analyseren om daarna de bevindingen samen te bespreken.

Heb je interesse, heb je vragen of ken je mensen die graag zouden meewerken, dan kan je haar altijd contacteren via e-mail: carmen.martens@uhasselt.be of via gsm 0485 36 34 03.

Delen op Google+