De brochure rechtstreeks toegankelijke hulp is geactualiseerd

Het VAPH biedt een brochure aan over rechtstreeks toegankelijke hulp. Dat is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor personen met een (vermoeden van) handicap die af en toe hulp nodig hebben.

In de brochure leest u welke vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp er zijn, wie er gebruik van kan maken en op welke manier, hoeveel hulp mensen kunnen krijgen en wat ze er ervoor betalen.

De brochure is aangevuld met informatie over globale individuele ondersteuning voor minderjarigen en met informatie over de 7 punten in plaats van 8 punten als de RTH-aanbieder structureel een beroep doet op een vrijwilliger.

U kunt de brochure downloaden van onze website of u kunt gedrukte exemplaren bestellen.