Burgemeesters voor iedereen

Zicht op Cultuur- Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen, Vijftact, Inter, KVG en VFG lanceren samen 'Burgemeesters voor iedereen'.

Met de campagne willen ze toegankelijkheid hoog op de politieke agenda tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen en willen ze de kandidaat-burgemeesters uitdagen om na de verkiezingen echt in te zetten op een inclusieve en toegankelijke leef- en woonomgeving waaraan iedereen, mensen met een handicap, oudere mensen, kleine kinderen of mensen met een tijdelijke beperking -iedereen dus, op een veilige, comfortabele en zelfstandige manier kan wonen, werken, zich ontspannen en zich verplaatsen. Dat begint vaak met ervoor te zorgen dat mensen begrijpen wat gezegd en geschreven wordt. Maar ook door fysieke en mentale drempels weg te werken. 

Ze roepen mensen op om de kandidaat-burgemeesters van hun stad of gemeente uit te dagen en van die uitdaging een leuk filmpje te posten op de facebookpagina van de actie: https://www.facebook.com/burgemeestersvooriedereen. Ze bezorgen de kandidaat-burgemeesters de filmpjes met de uitdagingen. Nemen ze die op, dan tekenen ze een engagementsverklaring waarin ze plechtig beloven dat ze tijdens de komende beleidsperiode van hun stad of gemeente een meer inclusieve stad of gemeente zullen maken en dat ze toegankelijkheid integraal en geïntegreerd zullen inschrijven in hun beleid.

Alle informatie over de campagne en een leidraad hoe je met de uitdagingen te werk kan gaan is te verkrijgen op www.burgemeestersvooriedereen.be