Annulatie activiteiten VeBeS tot eind 2020

Vorige week  publiceerden we dat VeBeS geen activiteiten kon laten doorgaan tot 20 november. Deze communicatie was gebaseerd op de meest recente persconferentie van de Vlaamse regering ivm de corona-maatregelen.

Vrijdagavond kondigde de federale regering opnieuw een verstrenging aan, die neer komt op een lock-down voor een periode van anderhalve maand. In de praktijk is dat tot half december.
VeBeS besluit daarom om dit jaar geen enkele activiteit meer te laten doorgaan.
We zijn ons er erg van bewust dat dit voor veel van onze leden extra moeilijk zal zijn, maar we willen als vereniging onze steen bijdragen om voor ieders fysieke gezondheid te zorgen, de opgelegde regels te volgen en onze verantwoordelijkheid te dragen in deze crisis.
Onze digitale en telefonische contactmogelijkheden blijven open, en we hopen dat je daar ook gebruik van maakt als we je op een of andere manier met je persoonlijke vraag of situatie kunnen helpen. Je kunt er op rekenen dat we daar ons best voor zullen doen.

Sterkte, en vooral, blijf gezond.

Eric Van Damme
Voorzitter VeBeS vzw