Infodag " Baas over je blaas"

Hasselt, maandag 18 februari 2019

Eén op de tien Belgen boven de 30 jaar heeft al eens last van urinever-lies. Het treft zowel mannen als vrouwen.
De oorzaken zijn uiteenlo-pend, maar meestal is het volledig te verhelpen. Nochtans laten de meeste mensen het onbehandeld omdat ze te beschaamd zijn om naar de dokter te stappen.
VeBeS Limburg nodigt iedereen die interesse heeft in deze problema-tiek uit op een infonamiddag in het vlaamsoogpunt te Hasselt. Je ont-dekt het belang van een stevige bekkenbodem en hoe je baas blijft over je blaas door je bekkenbodemspieren op een eenvoudige manier te trainen.
We starten om 13.30 uur. Tijdens de pauze is er koffie en taart, begre-pen bij de deelnameprijs. Het einde is voorzien rond 16.00 uur. Heb je graag begeleiding vanaf het station van Hasselt en terug, geef dan vooraf een seintje. Deze activiteit is vriendelijk voor rolstoelen.

Leden en hun eerste begeleider betalen elk 8,00 euro. Wie begeleiding vraagt, betaalt 10,00 euro. Kinderen en begeleiders door ons aangesproken, betalen elk 6,00 euro. Derden betalen 2,00 euro extra.

Plaats: VOP Hasselt, Kuringersteenweg 27, Hasselt

Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 11 februari op 011 89 08 10 of via e-mail limburg@vebes.be. Je inschrijving is pas definitief na storting op IBAN BE05 8538 8722 4575 van VeBeS Limburg met vermelding ‘190218’.

Linda Merken (bestuur Limburg)
SOS-nummer: 0498 49 55 97