Kempische Verloren Maandag

Turnhout, maandag 14 januari 2019

Verloren maandag is een Belgische traditie die zeer populair is in de provincie Antwerpen. Er bestaan verschillende theorieën over, maar 2 zaken zijn wel zeker. Ze vieren het de eerste maandag na Drie Koningen en ze eten naar hartenlust worstenbrood en appelbollen. We willen dit graag met jullie vandaag ook doen in zaal Volkswil. We verwachten jullie vanaf 12.30 uur. Geef bij inschrijving door of je graag 1 of 2 stukken bestelt.

  • Aperitief en 1 appelbol/worstenbrood
    Leden en hun eerste begeleider betalen elk 6,00 euro. Wie begeleiding vraagt, betaalt 7,50 euro. Kinderen en begeleiders door ons aangesproken, betalen elk 4,50 euro. Derden betalen 1,50 euro extra.
  • Aperitief en 2 appelbollen/worstenbroden
    Leden en hun eerste begeleider betalen elk 9,00 euro. Wie begeleiding vraagt, betaalt 11,25 euro. Kinderen en begeleiders door ons aangesproken, betalen elk 6,75 euro. Derden betalen 2,25 euro extra.

Plaats: Zaal De Volkswil, De Merodelei 40, Turnhout

Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 9 januari bij Ann op 0477 40 51 57 of via e-mail annvangils@hotmail.com. Je inschrijving is pas definitief na storting op IBAN BE90 8538 8664 7932 van VeBeS Antwerpen met vermelding ‘190114’.

Ann Van Gils (bestuur Antwerpen)
SOS-nummer: 0477 40 51 57