Kooklessenreeks 'dagelijkse kost'

Brugge, vrijdag 30 november 2018

Iedereen is welkom om samen te koken en daarna het resultaat te proeven. Met deze reeks richten we ons op niet al te moeilijke gerecht-jes, waardoor je deze zeker voor je huisgenoten kunt klaarmaken. Magda wil opnieuw met een groepje van 3 tot 6 deelnemers leerrijke en smakelijke voor-, hoofd- en nagerechten klaarmaken waarvan we het resultaat direct samen kunnen proeven. Daarna doen we met zā€™n allen de afwas en zetten alles netjes terug in de kasten. De reeks bestaat uit 4 lessen. Telkens op vrijdag van 13.30 tot 17 uur. We starten op vrijdag 7 september. De volgende lessen hebben plaats op vrijdag 5 en 26 oktober en 30 november.
Je betaalt voor de volledige reeks van 4 lessen. Indien je één of meer-dere lessen niet kan volgen, betalen we niets terug. Maar je mag wel zelf een vervang(st)er sturen. Het is dus van groot belang voor jezelf om de voorziene data eens goed op voorhand te checken met je eigen agenda vooraleer je inschrijft.

Leden en hun eerste begeleider betalen elk 48,00 euro. Wie begeleiding vraagt, betaalt 60,00 euro. Begeleiders door ons aangesproken, betalen 36,00 euro. Kinderen betalen 0,00 euro. Derden betalen 12,00 euro extra.

Plaats: leskeuken Hof van Watervliet, lokaal 12 (rechtse ingang op de binnenkoer), Oude Burg 27, Brugge

Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 1 augustus op 050 40 60 19 of via e-mail west-vlaanderen@vebes.be. Je inschrijving is pas definitief na storting op IBAN BE27 8600 0180 3673 van VeBeS West-Vlaanderen met vermelding ā€˜181130ā€™.

Indien er te veel inschrijvingen zijn krijgen onze leden voorrang op de begeleiders. Zij krijgen uiteraard hun geld terugbetaald.

Veel kookgenot!

Juliaan Wijckmans (bestuur West-Vlaanderen)