Kempische Paasbrunch

Turnhout, donderdag 18 april 2019

Pasen is voor de Christenen de verrijzenis van Jezus en één van de belangrijkste feesten van het jaar. Pasen is voor ons ook lente, zon, buitenkomen en af en toe een aprilse gril. De betekenis van Pasen is voor ons vooral heel veel eieren in al zijn vormen, gekookt, gebak-ken,…. De belangrijkste zijn uiteraard chocolade eieren en paasklok-ken. We zouden dit graag met jullie samen vieren met een uitgebreide brunch (aperitief, broodjes, warme en koude gerechten, zoet,….) en ui-teraard heel veel eieren. We starten met onze aperitief om 12.30 uur. Inschrijven doe je bij Ann Van Gils op 0477 40 51 57 of annvangils@hotmail.com.

Leden en hun eerste begeleider betalen elk 15,00 euro. Wie begeleiding vraagt, betaalt 18,75 euro. Kinderen en begeleiders door ons aangesproken, betalen elk 11,25 euro. Derden betalen 3,75 euro extra.

Plaats: zaal De Volkswil, De Merodelei 40, Turnhout

Je inschrijving is pas definitief na storting op IBAN BE90 8538 8664 7932 van VeBeS Antwerpen met vermelding ‘190418’.

Ann Van Gils (bestuur Antwerpen)
SOS-nummer: 0477 40 51 57