De kunst van het hoorspel

Gent, vrijdag 09 november 2018

Aan de afdeling Nederlandse Letterkunde van de universiteit Gent loopt een project dat de geschiedenis en de vorm van het hoorspel onderzoekt in relatie tot de Nederlandse literatuur. Voor dit tweede gedeelte, de vorm, wordt de medewerking gevraagd aan de leden van VeBeS.
Een luisterboek of audiobook bestaat uit één stem die gewoon voorleest. Het hoorspel bestaat uit verschillende stemmen die de personages belichamen. Bovendien maakt het hoorspel gebruik van auditieve middelen, zoals muziek, geluideffecten, stemvervorming, montage en stereo.
Vandaar dat hoorspelen terug in de lift zitten. De hoorspelen zullen dan ook verder op bepaalde internet sites te horen zijn. Informatie daarover volgt na de workshop
Tijdens het eerste gedeelte van deze workshop wordt een kort overzicht gegeven van de ontwikkeling van het hoorspel van 1945 tot op heden.
In het tweede gedeelte luisteren we naar de hoogtepunten van de hoorspelgeschiedenis. Aan de hand van deze fragmenten bespreken we samen enerzijds hoe auditieve elementen een werkelijkheid kunnen oproepen . Een krakende deur geeft bv aan dat een personage een ruimte binnenkomt. Anderzijds kunnen stemmen, muziek en geluiden ook een bepaalde visie op mens en maatschappij uitdragen. De keuze van een diepe stem kan bv. Symbool staan voor macht en onderdrukking. Het geluid van drilboren en hamers kan een beeld van vooruitgang en broei oproepen. Op die wijze gaan we samen na welke mogelijkheden auditieve signalen bieden voor de literaire creatie van de hoorspelen.


Praktisch:
-We komen samen aan de krantenkiosk in Gent-Sint-Pieters om 12.50 uur en nemen dan samen om 13.05 uur tram 1 naar halte 'Verlorenkost'. Vandaar gaan we te voet tot aan de Blandijnberg. Wie rechtstreeks naar de aula gaat, meldt dit bij inschrijving en komt om 13.20 uur naar de ingang.
-Het einde is voorzien rond 16.30 uur.

Plaats: Campus Boekentoren, Blandijnberg 2, Gent

Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 25 oktober op 09 292 40 80 of via e-mail oost-vlaanderen@vebes.be.

We hopen op een massale aanwezigheid om deze studie te ondersteunen, wetende dat we er later veel luisterplezier aan over houden.

Raf De Smet (bestuur Oost-Vlaanderen)
SOS-nummer: 0491 22 69 39