Toneelvoorstelling Zomer van Antwerpen met AD 'Het Bezoek'

Antwerpen, dinsdag 14 augustus 2018

Vijfenveertig jaar geleden vertrok Claire Zachanassian als arm meisje uit de stad Güllen. Nu keert ze er als de rijkste vrouw ter wereld terug voor een kort bezoek. De arme inwoners hopen dat ze met haar fortuin het failliete stadje zal redden.
Claire wordt feestelijk ontvangen en treedt de stad in. Na een toespraak van de burgemeester belooft zij het stadje 1 miljard. Maar eerst moet het onrecht dat haar hier ooit is aangedaan hersteld worden. In ruil voor het geld eist ze de dood van haar jeugdliefde, de kruidenier, Alfred Schil. De bevolking wijst het voorstel verontwaardigd af. Maar hoe lang kan een mens in nood weerstaan aan de verleiding van geld en aan de druk van de massa? (Tekst overgenomen uit het program-ma van de Zomer van Antwerpen)
Profiteer van dit aanbod! Dankzij onze samenwerking kunnen we deze voorstelling met audiodescriptie aanbieden. We verwachten de deel-nemers ten laatste om 18 uur onderaan de grote trap in de centrale in-komhal van station Antwerpen-Centraal. Vanaf daar nemen gezamen-lijk de bus tot Hoboken. Deelnemers die rechtstreeks gaan, verwach-ten we ten laatste om 19 uur ter plaatse. Dit geeft de organisatie de ge-legenheid om de oortjes te testen zodat je zonder zorgen dankzij kwali-tatieve AD kunt genieten van de voorstelling die begint rond 20 uur.
Inschrijven is verplicht en doe je zo snel mogelijk bij Lesley De Ceulaer op het nummer 0486 84 48 87 of via lesdeceulaer@telenet.be.

Leden en hun eerste begeleider betalen elk 11,00 euro. Wie begeleiding vraagt, betaalt 13,75 euro. Kinderen en begeleiders door ons aangesproken, betalen elk 8,25 euro. Derden betalen 2,75 euro extra.

Plaats: Loods Antigoon, kruising Haïfastraat en Hamburgstraat, Antwerpen

Je inschrijving is pas definitief na storting op IBAN BE90 8538 8664 7932 van VeBeS Antwerpen met vermelding ‘180814’.

Lesley De Ceulaer (bestuur Antwerpen)
SOS-nummer: 0486 84 48 87